bloemAls oudere heeft u te maken met verlies van steeds meer dierbaren (door afstand of overlijden) en verlies van gezondheid en mogelijkheden waardoor (een deel van) uw zelfstandigheid verloren kan gaan. De verwerking van een nieuw verlies kan de herinnering aan een eerder verlies versterken. De manier waarop u met een eerder verlies omging en de omstandigheden rondom het verlies maar ook stressvolle gebeurtenissen, een bewuste herinnering of het bereiken van een bepaalde leeftijd kunnen rouw bemoeilijken. Gevoelens over het verlies kunnen zo hevig zijn dat u bang bent erover te praten. Door uw gevoelens zo onder controle te houden kunt u uitgeput raken en vergeetachtig worden.

De behoefte aan zingeving kan sterker worden door het besef dat niet veel tijd resteert. Vaak blikt men terug op het leven en komen ook traumatische gebeurtenissen uit het verleden naar boven. Ze dringen zich makkelijker op, omdat er vaak minder afleidende omgevingsprikkels zijn. Het is van belang om zicht te krijgen op uw doelen voor de toekomst om na een belangrijk verlies te voorkomen, dat u het gevoel krijgt dat het leven voorbij is.

Herkent u zich in bovenstaande? Wij kunnen u helpen het verlies en het daarbij behorende verdriet toe te laten en de draad van het leven weer op te pakken.

Verdriet na verlies gaat je leven lang met je mee, net zoals je schaduw je overal vergezelt. Je schaduw is soms groot, soms klein, soms vóór je, soms achter je, soms zichtbaar, soms onzichtbaar.

- M. Keirse