Zinvol doorleven ("de Praktijk") besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Bovendien kan de Praktijk niet garanderen dat de aangeboden informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

De inhoud van deze website, zoals tekst, grafieken, afbeeldingen en ander materiaal (“Inhoud”) is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De Inhoud is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling.

De Praktijk sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, dan wel met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Evenmin is de Praktijk aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie (Inhoud) die via de website is verkregen.

De informatie (Inhoud) op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.