Birgitta

Er bestaat geen geneesmiddel tegen de pijn van het verdriet en piekeren bij rouw.

Verlies en rouw maken deel uit van ons leven en vragen om troost, begrip en vooral tijd. Als huisarts en verlies- en rouwtherapeut heb ik ontzettend veel mensen met verschillende vormen van verlies en rouw begeleid.

Ik kan je helpen je verlies vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en kan me als een kameleon in je verplaatsen, welke achtergrond je ook hebt.

Mijn ervaring is, dat bij een ingrijpend verlies de pijn van een eerder (onverwerkt) verlies weer opspeelt. Vaak ontstaan bij een ingrijpend verlies ook problemen met financiën, huisvesting, relatie of werk. Al deze verliezen stapelen zich dan op en zorgen ervoor dat je vastloopt in je rouwproces. Met rouwen is niets mis, zolang je leven er maar niet dag in dag uit door bepaald wordt. Vaak krijg je dan onverklaarbare lichamelijke klachten en voel je je somber. Als je verlies onderdeel mag uitmaken van wie je bent en je je kunt aanpassen aan de nieuwe situatie, ontstaat er ruimte voor een betekenisvolle invulling van je leven ná het verlies. Je verleden kan dan weer met het heden verbonden worden.

Als je mij nodig hebt wil ik je graag helpen. Ik maak tijd voor je, luister naar je, geef je de ruimte om te mogen zijn wie je bent en om te vertellen. Je zal merken dat het delen van je werkelijke gevoelens, zelfs als ze pijnlijk zijn opluchting geeft.

Ik ben bij je geweest voor rouwverwerking na overlijden van mijn man. Mijn hele lijf deed pijn en leed. Ik was mezelf en de weg volkomen kwijt. Je stelde me op mijn gemak en was heel meelevend. En je bracht me weer bij mezelf. Door onze gesprekken leerde ik zien wat ik nog wel heb om dankbaar voor te zijn en ook blij mee te mogen zijn. Ik zie nu weer de waardevolle dingen in mijn leven, genoeg om verder te leven in harmonie met mezelf. Mijn warme dank gaat naar jou uit.

Menslief, ik wil je heel hartelijk bedanken voor alles wat je in het afgelopen jaar voor mijn vader in zijn laatste levensfase hebt betekend. Ik ben ervan overtuigd dat hij mede door jouw betrokkenheid en persoonlijke aandacht het laatste jaar nog echt heeft kunnen genieten van wat hij nog kon. Bij jou stond de mens en de kwaliteit van zijn leven op de voorgrond. Ik heb het gesprek dat we hadden na zijn overlijden als echte steun ervaren. Het heeft me geholpen verder te gaan. Ik wens iedereen zo’n therapeut als jou toe.

Het is inmiddels alweer enkele weken geleden dat ik bij je op gesprek was. Ik heb even de tijd genomen om alles in te laten dalen en begin nu het effect van onze gesprekken te voelen. Het waren fijne maar ook verdrietige gesprekken. Je had altijd aandacht, geduld, begrip en een luisterend oor voor mij. Het gemis van mijn lieve dochter zal wel nooit verdwijnen: ze is en blijft deel van mij. Maar het deed me heel erg goed dat ik mijn verdriet met je mocht delen. Ik heb besloten me op de toekomst te richten. Er zijn nu momenten dat het heel goed gaat maar ook van intens verdriet. Dat hoort allemaal bij rouwverwerking en is normaal. Lieve Birgitta, ik wil je laten weten dat je een bijzonder fijn mens bent. Door de gesprekken is er een stuk rust in mij gekomen. Ik weet dat ik nog een lange weg te gaan heb maar eens gaat het me lukken en komt er weer een glimlach op mijn gezicht. Dank je wel dat je er voor mij was.