• Zinvoldoorleven.nl maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen, zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Zinvoldoorleven.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld bepaalde weergaveinstellingen te bewaren. Deze instellingen worden bij een volgend bezoek aan de website dan automatisch weer toegepast.
  • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen, dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.