bloemHet verliezen van je baan door ontslag, reorganisatie, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of als gevolg van een persoonlijke keuze kan ingrijpend zijn.

Werk is vaak een belangrijk deel van onze identiteit, biedt houvast, brengt een gevoel van verantwoordelijkheid met zich mee en vaak ook status. Als direct gevolg van het verliezen van je baan, verlies je je (contact met) collega’s, dagelijkse routines en gewoontes, je plek in een team en soms ook het nut, doel of zin van het leven. Er vallen zekerheden weg, bijvoorbeeld op financieel vlak en ook een stukje van je identiteit kan verloren gaan. Wie ben je nog zonder je baan?

Het (moeten) stoppen met je studie, kan eveneens als verlieservaring worden gevoeld. Mogelijk ben je er al jaren zeker van geweest dat juist deze studie voor jou was weggelegd en staat je toekomstperspectief nu op losse schroeven. Verlies van studie leidt vaker ook tot ander verlies: bijvoorbeeld verlies van sociale contacten, inkomsten (studiefinanciering), identiteit en/of verlies van zelfstandigheid/ onafhankelijkheid doordat je noodgedwongen weer bij (één van) je ouders moet gaan wonen.