bloemen

Door ziekte verlies je je gezondheid. Opeens krijg je klachten en kun je afhankelijk worden van anderen voor dingen die je altijd zelf kon. Ook voor de omgeving is dit moeilijk, vooral als de ziekte niet altijd zichtbaar is. Vaak is het moeilijk om de zieke te begrijpen. Er zijn veel soorten van ziek zijn: acuut of chronisch, lichamelijk of psychisch, wel of niet levensbedreigend, wel of geen intensieve zorg vragend.

Hoe ga je als zieke of naaste om met onzekerheid en angst? Wat betekent de ziekte voor jou, je partner, je gezin, je werk, je leven? Wat is de zin en betekenis van dit alles? En… hoe behoud je zoveel mogelijk je trots en eigenwaarde? Hoe praat je over een ziekte? Dat voelt vaak heel onwennig. Hoe “leer je leven” met een chronische ziekte? Zo vanzelfsprekend is dat niet.

De behoefte aan begrip is eindeloos.

- Jeroen Brouwers