bloemenEen ingrijpende verandering die verlies van dromen en toekomstperspectief tot gevolg kan hebben, is een al dan niet vrijwillige verhuizing.

Het kan het verlies van een specifieke woonruimte of woonomgeving betreffen, maar ook emigratie naar een ander land. Het wegvallen van de vertrouwde woning en/of woonomgeving zorgt voor het gemis van het thuisgevoel. Een plek van geborgenheid en veiligheid wordt achtergelaten, een onbekende, (nog) niet vertrouwde plek komt ervoor in de plaats. Veel mensen ervaren in deze situatie een gevoel van heimwee, een diep verlangen naar de vertrouwde situatie en omgeving.

Hoop ligt voorbij de horizon.